DOXATIB 500 mg/g прашок 1 kg

Прашок за растворање во вода за пиење за свињи и кокошки.

Упатство за употреба