SELEHOLD 60mg за мачки

Раствор за накапување за локална употреба за мачки 7,6–10,0 kg

Упатство за употреба