SELEHOLD 15mg за мачки и кучиња

Раствор за накапување за локална употреба за мачки и кучиња ≤ 2,5 kg

Упатство за употреба