SELEHOLD 30mg за кучиња

Раствор за накапување за локална употреба за кучиња 2,6–5,0 kg

Упатство за употреба