SELEHOLD 360mg за кучиња

Раствор за накапување за локална употреба за кучиња 40,1–60,0 kg

Упатство за употреба