FYPRYST COMBO CAT 50mg/60mg x 3

Раствор за накапување на кожата кој штити од надворешни паразити (крлежи, болви и вошки и нивни развојни облици)

Упатство за употреба