FYPRYST COMBO DOG 268mg/241,2mg x 3

Раствор за накапување на кожата кој штити од надворешни паразити (крлежи, болви и вошки и нивни развојни облици)

Упатство за употреба