FYPRYST DOG ампули 402mg x 3

Раствор за накапување на кожата кој штити од надворешни паразити (крлежи, болви и вошки)

Упатство за употреба