HIPRADOG -DP 10 x 1 ds

Жива вакцина, болеста штенечак, во лиофилизат за инјектирање; Парвовироза кај кучиња, во суспензија за инјектирање.

Упатство за употреба