SELEHOLD 240mg за кучиња

Раствор за накапување за локална употреба за кучиња 20,1–40,0 kg

Упатство за употреба