SUISENG 25 ds

Инактивирана вакцина, неонатална колибацилоза и инфекции со Клостридиум кај свињи, во водена инјекциска суспензија

Упатство за употреба