VEPURED 10 ds

Рекомбинантен и прочистен Веротоксин 2e, во суспензија за инјектирање
Вакцина за превенирање на едемска болест

Упатство за употреба