FLORON inj. 300 mg/ml 100 ml

Раствор инјекции за говеда и свињи

Упатство за употреба