Ново!

UNISTRAIN PRRS

Жив атенуиран вирус на свински репродуктивен и респираторен синдром (PRRSV), сој VP-046 BIS …………………………………………………103.5-105.5 CCID50 (cell culture infectious dose)

Упатство за употреба